Starptautiskā izglītības izstāde

Соревнования по футболу

11.09.2014 на стадионе Рижской средней школы № 72 прошёл турнир школ Латгальского предместья по футболу среди 4 - 5 классов. Команда нашей школы заняла I место. Поздравляем Рижскую среднюю школу № 72 с победой и удачным началом года!

Участники команды:

Adrian Pauliņš (5c), Dmitrij Anikin (5d), Arsenij Ostapenko (5c), Artur Ostapenko (5c), Nil Davidenko (5c), Roman Spirin (5b), Gleb Patika (4a), Artemij Karmazin (4a), Dmitrij Skugarev (5c), Jurij Podalevich (5c).

Абонементы в бассейн

Ув. клиенты бассейна!

Просим оформить абонементы "Бассейн + сауна " своевременно, занятия начнутся с 22 сентября.

Informācija vecākiem!

Rīgas Sociālais dienests aicina pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei!

Tuvojoties mācību gada sākumam Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:

  • vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
  • sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un:

  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • iesniedz rakstisku iesniegumu;
  • aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00.

No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Ziņu arhīvs

2014./2015. m.g.
2013./2014. m.g.
2012./2013. m.g.