Mazākumtautību skolu 3. - 4. klašu skolēnu latviešu valodas 3.atklātais konkurss

4.novembrī deviņi mūsu skolas skolēni piedalījās Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3. - 4. klašu skolēnu latviešu valodas 3.atklātajā konkursā.

1.decembrī notika uzvarētāju apbalvošana.

Mūsu skolēnu rezultāti:

Vieta Skolēna vārds, uzvārds, klase Skolotāja vārds, uzvārds
2.vieta Roberts Sīmansons, 3.b Inga Jansone
3.vieta Džūlija Kovaļska, 3.b Inga Jansone
3.vieta MarijaTrofimova, 3.d Anna Leščinska
atzinība Kirils Lavrenovs, 4.d Daila Bērziņa

Apsveicam uzvarētājus un pateicamies skolotājām!

Labdarības akcija

Paldies bērniem, skolotājiem un visiem, kuri piedalījās šajā ziedojumu akcijā mūsu patversmei!

It īpaši liels prieks, jo Jūsu skola kādreiz bija arī manējā.

Ikviena palīdzīga roka padara mūsu aprūpē esošo dzīvnieku dzīvi daudz vieglāku. Un esam gandarīti, ka bērni ir gatavi palīdzēt dzīvniekiem - tas nozīmē, ka nākotnē pamesto dzīvnieku būs daudz mazāk!

Ar cieņu, Danuta Priede
DzP Mežavairogi vadītāja

10. klases skolēni!

Viens no uzdevumiem vidusskolas laikā katram skolēnam līdz 11. klases beigām ir izstrādāt Zinātniski pētniecisko darbu un to aizstāvēt!

Izvēlies Zinātniski pētnieciskā darba tematu un saskaņo to ar darba vadītāju līdz 25. novembrim, reģistrē sava darba tematu un paziņo klases audzinātājam par savu izvēli!

Darba plāns:

  • Izvēlies no piedāvātiem zinātniski pētnieciskiem darbiem, vai noformulē savu pētījuma virzienu!
  • Saskaņo ar attiecīgo darba vadītāju!
  • Reģistrē savu tematu, darba vadītāju, izmantojot saiti http://ej.uz/pieteiksanasZPD2016

Zinātniski pētnieciskā darba temati.

Банковские реквизиты

Администрация и Совет школы благодарят всех, кто вносит пожертвования на нужды школы и по просьбе родителей публикуем банковские реквизиты, где аккумулируются эти средства:

Rīgas 72. vidusskolas atbalsta biedrība                                 
Vienotais reģ. Nr.40008046610
Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV48UNLA0002044469620
UNLALV2X

Darba plāns 2016./2017. m.g.

Darba plāns 2016./2017. m.g. novembrim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. oktobrim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. septembrim!
PDF icon Darba plāns 2016./2017.m.g.

Darba plāns 2015./2016. m.g.

Darba plāns 2015./2016. m.g. maijam!
Darba plāns 2015./2016. m.g. aprīlim!
Darba plāns 2015./2016. m.g. martam!
Darba plāns 2015./2016. m.g. februārim!
Darba plāns 2015./2016. m.g. janvārim!
PDF icon Darba plāns 2015./2016.m.g.
Darba plāns 2015./2016. m.g. decembrim!
Darba plāns 2015./2016. m.g. novembrim!
Darba plāns 2015./2016. m.g. oktobrim!
Darba plāns 2015./2016. m.g. septembrim!

Darba plāns 2014./2015. m.g.

Darba plāns 2014./2015. m.g. maijam!
Darba plāns 2014./2015. m.g. aprīlim!
Darba plāns 2014./2015. m.g. martam!

Ziņu arhīvs

2016./2017. m.g.
2015./2016. m.g.
2014./2015. m.g.
2013./2014. m.g.
2012./2013. m.g.