Uzmanību!

No 2020.gada 7.jūlija līdz 17.augustam skolas kanceleja pieņems apmeklētājus katru darba dienu no 10.00. līdz 14.00.

Jautājumi par izglītojamo pieņemšanu skolā vai pāreju citā skolā ir jāsaskaņo ar administrāciju. Iepriekš jāpierakstās pa telefonu 67268984 vai caur e-pastu: r72vs@riga.lv

Ieskaitīto 10.klasē 2020./2021. mācību gadam saraksts

10.A klase

10.B klase

Bankas rekvizīti

Skolas padome un administrācija izsaka pateicību visiem skolas ziedojumu kontā veikto maksājumu maksātājiem.

Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu b-ba                                 
Vienotais reģ. Nr.40008257885
Maskavas iela 431-23, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X

Ziņu arhīvs

2019./2020. m.g.
2018./2019. m.g.
2017./2018. m.g.