Mācību stundu saraksts sākumskolas skolēniem

Sadaļā "Par skolu --> Stundu saraksts un izmaiņas " ir iespējams iepazīties ar mācību stundu sarakstu sākumskolas skolēniem 2014./2015. m. g.

Dārgie mūsu skolēni un vecāki!

Rīgas 72. vidusskolas pedagogi apsveic jūs Zinību dienā un aicina uz svinīgo pasākumu, kas notiks 1. septembrī.

Tiek plānoti divi svinīgie pasākumi skolas pagalmā – plkst.10.00 (1., 2., 5., 9., 10., 11. un 12. klašu skolēniem) un plkst.13.00 (3., 4., 6., 7., un 8. klašu skolēniem).

Pēc svinīgā pasākuma notiks tradicionālās klašu audzinātāju stundas, ekskursijas pa skolu un svētki pirmklasniekiem skolas aktu zālē. Jūsu rīcībā ir arī skolas stadions, darbosies skolas ēdnīca un kafejnīca.

Laipni lūdzam!

Informācija vecākiem!

Rīgas Sociālais dienests aicina pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei!

Tuvojoties mācību gada sākumam Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:

  • vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
  • sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un:

  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • iesniedz rakstisku iesniegumu;
  • aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00.

No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Par skolas darbu augusta beigās un septembra sākumā

26. augustā kabinetu pieņemšana
27. augustā plkst. 10.00 klašu audzinātāju seminārs
28. augustā plkst. 10.00 augusta pedagogu informatīvā sanāksme aktu zālē
29. augustā metodiskā diena
1. septembrī Zinību diena
12. septembrī skolas vecāku sapulces:
17.30 1.- 4. klašu vecāku sapulce
18.30 5. -12. klašu vecāku sapulce
17. un 18. septembrī obligātā medicīniskā apskate visiem skolas darbiniekiem

Ziņu arhīvs

2014./2015. m.g.
2013./2014. m.g.
2012./2013. m.g.