Rīgas pilsētas olimpiāde

Apsveicam Rīgas pilsētas 44.latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma 11.-12.klašu uzvarētāju:

Priekšmets Vieta Skolēna vārds, uzvārds, klase Skolotāja vārds, uzvārds
latviešu valoda un literatūra atzinība Anna Krapivina, 12.b
Aiga Aleksandrova

Liels paldies!

Skolas administrācija

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā"

2018. gada 24. janvārī un 12. februārī ir notikušas divas nodarbības pedagogu profesionālās pilnveides kursu "Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā" Rīgas 72. vidusskolā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) un Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centra (RIIMC) atbalstu "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai". Kursu 12 stundu laikā tiek plānots paaugstināt pedagogu kapacitāti ar mērķi aprobēt un uzlabot dažādas pedagoģiskās metodes caurviju prasmju attīstīšanā, lai kvalitatīvi sagatavotos kompetenču pieejas ieviešanai.

Nodarbību ciklā pedagogiem ir iespēja diskutēt par to, kā skolēns mācās, kāda ir efektīva mācību stunda, kas ir kompetence, kas tiek saprasts, sakot un dzirdot "kompetenču pieejas ieviešana".

Lektors Uldis Dzērve fokusēja pedagogu uzmanību uz SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) taksonomiju, kas ļauj efektīvi plānot un veidot novērtēšanas uzdevumus dažādos kompleksuma pakāpēs. Šis rīks ļauj efektīvi atlasīt uzdevumus dažādām skolēnu grupām, ar dažādām spējām, ka arī pašiem veidot autentiskus uzdevumus. Pedagogiem bija iespēja pārliecināties, ka uzdevuma kompleksums pieaug arī jaunajā situācijā, ietverot vairākas saturiskās dimensijas un prasmes. Nodarbībās pedagogi arī analizēja stundu videofragmentus, lai kopīgi vienoties par produktīvās stundas kritērijiem.

Informāciju sagatavoja: Pāvels Pestovs

Projekts "Mēs par veselīgu Rīgu!"

Rīgas domes Labklājības departaments projekta "Mēs par veselīgu Rīgu!" ietvaros aicina Jūs uz bezmaksas lekciju "KAD BĒRNAM IR GRŪTI AUGT...".

Lekcijā tiks aplūkots:

  • trauksme un depresija dažādos cilvēka dzīves posmos;
  • mānīgā labsajūta jeb vielu/procesu atkarība.

Lekcija notiks 22. februārī no plkst. 17:30-20:30 viesnīcā "TIA", Kr. Valdemāra ielā 63.

Reģistrēšanās lekcijai, izmantojot saiti http://ejuz.lv/22022018

Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni +371 26819509 (Elīna Rotbaha-Zaremba).

Lektores:

  • Vineta Laizāne Mg.psych., klīniskais psihologs, "Smilšu spēles bilžu valoda" metodes apmācībā, Theraplay metodes apmācībāж
  • Katrīna Reikmane - Mg.psych., KBT terapeite, personības izaugsmes trenere (Erickson College International)

Конкурс "Тайны Бейкер-стрит"

Если вы владеете русским языком, знакомы с фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», вам нравится знаменитый английский сыщик, вы любите не только российский сериал, а с удовольствием смотрите и другие замечательные фильмы о знаменитом сыщике, если вы любите Ригу, то этот конкурс для вас.

Принять участие можно как в одной, так и во всех номинациях:

  • Лучшая скринопословица.
  • Лучшая шарада.
  • Лучший ребус.
  • Лучшая детективная история или отзыв о фильме (по выбору).

С 22 ноября 2017 года по 3 марта 2018 года будут приниматься работы учеников и учителей. Задания и положение о конкурсе смотрите по ссылкам:

Skolas pulciņu laiki

Darba variants. Tikai skolas pulciņu laiki un skolotāji. Sekojiet izmaiņām un papildinājumiem!

Банковские реквизиты

Администрация и Совет школы благодарят всех, кто вносит пожертвования на нужды школы и по просьбе родителей публикуем банковские реквизиты, где аккумулируются эти средства:

Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu b-ba                                 
Vienotais reģ. Nr.40008257885
Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X

Darba plāns 2017./2018. m.g.

Darba plāns 2017./2018. m.g. 2.semestrim!

Speciālā pedagoga darba plāns 2017./2018. m.g. 2.semestrim!

Skolotāja logopēda darba plāns 2017./2018. m.g. 2.semestrim!

 Darba plāns 2017./2018. m.g. decembrim!

 Darba plāns 2017./2018. m.g. septemrim - novembrim!

Ziņu arhīvs

2017./2018. m.g.
2016./2017. m.g.
2015./2016. m.g.
2014./2015. m.g.
2013./2014. m.g.
2012./2013. m.g.