Attālinātās stundas

Pārbaudes darbu grafiks

Pārbaudes darbu grafiks 1., 4., 7. un 10. klasēs

Aktuāli

Rīgas 72.vidusskola turpina topošo pirmklasnieku reģistrēšanu 2022./23.m.g. (t.29239025)  

Bankas rekvizīti

Skolas padome un administrācija izsaka pateicību visiem skolas ziedojumu kontā veikto maksājumu maksātājiem.

Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu b-ba                                 
Vienotais reģ. Nr.40008257885
Maskavas iela 431-23, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X