Rīgas pilsētas olimpiāde

Priekšmets Vieta Skolēna vārds, uzvārds, klase Skolotāja vārds, uzvārds
matemātika atzinība
atzinība
Daniils Šarovs, 9.b
Marija Iriščenko, 12.b
Lilija Roldugina
Eleonora Romanovska
ķīmija 1.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta
Daniils Šarovs, 9.b
Marija Kuzmina, 9.c
Veronika Bodrova, 9.c
Vladislavs Gontars, 9.a
Vladislavs Petrovs, 9.a
Gļebs Bugrovs, 9.a
Dmitrijs Pavlovs, 9.a
Jekaterina Romaņenko

Nikola Brauča (Rīgas P.Stradiņa universitāte), studente

Attālinātās stundas

Pārbaudes darbu grafiks

Pārbaudes darbu grafiks 1., 4., 7. un 10. klasēs

Aktuāli

Rīgas 72.vidusskola turpina topošo pirmklasnieku reģistrēšanu 2022./23.m.g. (t.29239025)  

Bankas rekvizīti

Skolas padome un administrācija izsaka pateicību visiem skolas ziedojumu kontā veikto maksājumu maksātājiem.

Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu b-ba                                 
Vienotais reģ. Nr.40008257885
Maskavas iela 431-23, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X