Pievienojies un mācies Rīgas 72. vidusskolā!

Pagaidu pretendentu saraksts mācībām Rīgas 72. vidusskolas 10. klasē ŠEIT.

Jautājumi par dokumentu pieņemšanu pa tālr. +371 67268984.

18. augustā paredzēts vienotais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām Rīgas vidusskolās.
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam sāksies 4. augustā.
Papildu informācija par iestājpārbaudījumu kārtošanu - ŠEIT.

Iestājpārbaudījuma 10. klasē rezultāti - ŠEIT.

 

 

 

 

Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā – vienotā tīmekļvietne latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā.

Atbalsts nedrošā brīdī

Ukraine to Latvia 💙💛

Atbalsts nedrošā brīdī

Apsveicam sieviešu dienā!

Trešdien, 9. februārī, Rīgas domes sēdē deputāti par Rīgas 72. vidusskolas direktoru apstiprināja Pāvelu Pestovu.

Pāvels Pestovs ir Rīgas 72. vidusskolas absolvents un ķīmijas skolotājs, kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības lielākās balvas – „Zelta pildspalva” – ieguvējs un Skola2030 vērtēšanas satura izstrādes vadītājs.

Jaunieceltais izglītības iestādes vadītājs tika izvēlēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotā konkursa kārtībā.

Sveicam un vēlam produktīvu darbu!

Aktuāli

Labbūtības ceļakarte skolā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

No 10. oktobra līdz 31. decembrim 2021. gadā Rīgas 72. vidusskolā tika realizēts projekts "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas 72.vidusskolā”.

Šī projekta ietvaros skolā ir organizētas sekojošas aktivitātes: sēžammaisu šūšana, labbutības ‘’stūrīša’’ atklāšana, “Lego pēcpusdiena”, saruna ar karjeras izglītības konsultantu, tikšanās ar skolas psiholoģi.

9. klašu skolnieces mājturības stundās ar mājturības skolotājas atbalstu šuva pufus, zēni palīdzēja tos piepildīt ar polistirolu. Sežāmmaisu šūšana un pildīšana kļuva par aizraujošu un saliedējošu aktivitāti.

Projekta īstenošana skolā turpinājās ar “Labbūtības stūrīša” atklāšanu , kurā piedalījās dažādu klašu skolēni. Ievērojot drošas pārvietošanās prasības, atklāšanā piedalījās vairākas klases. Skolēni iepazinās ar projekta mērķi un iecerēm, izrādīja lielu interesi par iespējām piedalīties dažādās aktivitātēs.

9. klašu skolēnu tikšanās ar karjeras speciālisti bija ļoti interesantas un noderīgas. Sarunu laikā karjeras speciāliste pastāstīja skolēniem par profesiju dažādību, par pieprasītākajām 21.gs. profesijām, atbildēja uz skolēnu jautājumiem.

5. klašu skolēni piedalījās aktivitātē “Lego pēcpusdiena”. Skolēniem bija iespēja padarboties ar Lego klucīšiem, atveidot emociju, kas saistīta ar skolu. Vairākums skolēniem skola ir droša un pozitīvas emocijas raisoša vieta.

Tikšanās ar skolas psiholoģi bija viena no spilgtākajām aktivitātēm. 12.klašu skolēni tika uzaicināti uz sarunu par izdegšanu mācību laikā. Šī tēma ir ļoti aktuāla daudziem vecāko klašu skolēniem. Pēc aktivitātes jaunieši izteica priekšlikumu turpināt šādas sarunas.

Kopumā aktivitātēs piedalījās vārāk nekā 100 skolēnu un pedagogu.

Aktivitātes pilnveidosim, dažādosim un turpināsim arī pēc projekta, jo šāda veida atbalsts pēc COVID-19 bija ilgi gaidīts un ļoti nepieciešams gan skolēniem, gan skolotājiem.

Bildes skatīties šeit.

Svarīgi!

Instrukcijas par attālinātājām mācībām

Administrācijas izstrādātās instrukcijas skolēniem, vecākiem un skolotājiem par attālināto mācību procesu.

Instrukcijas

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, skolotājiem, skolēniem un vecākiem ir jāievēro šādi drošības pasākumi:

Uzmanību!

Rīgas 72. vidusskolas telpās un teritorijā ir daļēji droša vide.

Trīs epidemioloģiskās drošības līmeņu definīcijas ir atrodamas MK noteikumu Nr. 662 2.23.–2.25. apakšpunktā.

Uzmanību!

Skolā drīkst ienākt TIKAI skolas darbinieki un skolēni un TIKAI ar negatīvu COVID-19 testa rezultātu vai vakcinēšanās/ pārslimošanas sertifikātu.

Saziņai: tālr. 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv

Pārbaudes darbu grafiks

5., 7., 8., 10., 11. klases

6., 9., 12. klases

MK noteikumi

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 Rīgā 2021. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 67 1. §)
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ministru kabineta noteikumi Nr. 676 Rīgā 2021. gada 8. oktobrī (prot. Nr. 67 4. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 Rīgā 2021. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 66 42. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 46. §)
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Grozījumi Rīgas 72. vidusskolas 2021.gada 25. augusta iekšējos noteikumos Nr. Nr.VS-21-2-nts
"Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-l9 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Bankas rekvizīti

Skolas padome un administrācija izsaka pateicību visiem skolas ziedojumu kontā veikto maksājumu maksātājiem.

Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu b-ba                                 
Vienotais reģ. Nr.40008257885
Maskavas iela 431-23, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X