Topošajiem Rīgas 72.vidusskolas pirmklasniekiem un viņu vecākiem!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sagatavoja video materiālu par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0

Pēc 15. maija vecākiem tiek nosūtīta vēstule par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemšanai. Ja vecāki saņēmuši vēstuli ar apstiprinājumu, ka bērns skolā ir uzņemts, tad vecāku pienākums ir:

  • 10 dienu laikā uz skolas e-pastu atsūtīt ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (vai atnest to personīgi uz skolu) par bērna uzņemšanu 1. klasē

vai

  • 10 dienu laikā ar interneta vietnes Latvija.lv starpniecību (autorizējoties ar internetbankas datiem un iestāžu sarakstā izvēloties Rīgas 72.vidusskolu) nosūtīt iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, norādot vēlamo izglītības programmas virziena izvēli

vai

  • informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā.

Ja radās jautājumi, tad gaidām jūsu zvanus darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 pa tālruņiem 67268969 vai 29239025.

Attālinātās stundas

Pārbaudes darbu grafiks

Pārbaudes darbu grafiks 1., 4., 7. un 10. klasēs

Aktuāli

Rīgas 72.vidusskola turpina topošo pirmklasnieku reģistrēšanu 2022./23.m.g. (t.29239025)  

Bankas rekvizīti

Skolas padome un administrācija izsaka pateicību visiem skolas ziedojumu kontā veikto maksājumu maksātājiem.

Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu b-ba                                 
Vienotais reģ. Nr.40008257885
Maskavas iela 431-23, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X