Rīgas 72. vidusskolas telpās un teritorijā ir daļēji droša vide.

Trīs epidemioloģiskās drošības līmeņu definīcijas ir atrodamas MK noteikumu Nr. 662 2.23.–2.25. apakšpunktā.

Uzmanību!

Skolā drīkst ienākt TIKAI skolas darbinieki un skolēni un TIKAI ar negatīvu COVID-19 testa rezultātu vai vakcinēšanās/ pārslimošanas sertifikātu.

Saziņai: tālr. 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv

MK noteikumi

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 Rīgā 2021. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 67 1. §)
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ministru kabineta noteikumi Nr. 676 Rīgā 2021. gada 8. oktobrī (prot. Nr. 67 4. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 Rīgā 2021. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 66 42. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 46. §)
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Grozījumi Rīgas 72. vidusskolas 2021.gada 25. augusta iekšējos noteikumos Nr. Nr.VS-21-2-nts
"Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-l9 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Bankas rekvizīti

Skolas padome un administrācija izsaka pateicību visiem skolas ziedojumu kontā veikto maksājumu maksātājiem.

Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu b-ba                                 
Vienotais reģ. Nr.40008257885
Maskavas iela 431-23, Rīga, LV-1057
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X