Administrācija

SKOLAS DIREKTORS
Pieņemšanas laiks
Pieņem apmeklētājus katru otrdienu no 7:30-18:00, kā arī citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67267110, 67268984 (sekretāre), e-pasts r72vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv.

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Ilga Paula
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks – piektdiena no 12:00-16:00, jebkurā citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67268978, e-pasts r72vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv.

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Zinaīda Aleksejeva
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdiena no 7:30-15:00, jebkurā citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67268978, e-pasts r72vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv.

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Jeļena Žuromska
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdiena no 8:00-17:00, jebkurā citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29239025, e-pasts r72vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv.

DIREKTORA VIETNIEKS INFORMĀTIKAS JOMĀ
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks – otrdiena no 13:00-16:00, jebkurā citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67266345, e-pasts r72vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv.

DIREKTORA VIETNIECE AUDZINĀŠANAS JOMĀ
Eleonora Romanovska
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks - iepriekš piesakoties pa tālruni 26197513, e-pasts r72vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv.

SPORTA DARBA ORGANIZATORE
Maija Porjadina
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks – otrdiena no 12:00-16:00, jebkurā citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67269085, e-pasts r72vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv.

Administrācijas pieņemšanas laiki no 7:30 - 17:00

Pirmdiena Ilga Paula
Otrdiena no 7:30 – līdz 12:00 - Olga Halvitova
no 12:00 – līdz 17:00
Trešdiena Zinaīda Aleksejeva
Ceturtdiena Eleonora Romanovska
Piektdiena Jeļena Žuromska