Sešgadīgo bērnu attīstības centrs

2021./2022. mācību gads

Cienījamie bērnu vecāki!

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī sešgadīgo bērnu attīstības centrs “ Zinu, zinu! Protu,protu!’’ pārceļ nodarbību sākumu uz nenoteiktu laiku.

Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā.

Ar cieņu, attīstības centrs

Atbildīga persona - Jeļena Žuromska (direktora vietnice izglītības jomā), tālr.: 29239025
Diana Strautmane (projekta koordinators), talr.: 26838071