Sešgadīgo bērnu attīstības centrs

2020./2021. mācību gads

Cien. bērnu vecāki!

Sešgadīgo bērnu attīstības centrs ”Zinu, zinu! Protu, protu!” plāno sākt darbu 2020.gada 3. oktobrī. Lūdzam gaidīt sīkāku informāciju pēc 25. septembra. Mūsu darbs ir atkarīgs no epidemioloģiskas situācijas valstī.

Ar cieņu, pedagoģiskais kolektīvs

Atbildīga persona - Jeļena Žuromska (direktora vietnice izglītības jomā), tālr.: 67268969, 29239025