Skolas pašpārvalde

Get Adobe Reader

PDF icon Rīgas 72.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes reglaments

2017./2018.m.g.

День Святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. 14 Февраля — тот удивительный день, когда можно и нужно смело признаваться в любви. Более того — сообщить о переполняющих чувствах виновнику пожара в своем сердце можно без единого слова! Достаточно подарить ему (или ей) маленькое бумажное сердечко. День святого Валентина — любимый праздник людей всех возрастов. Его обожают те, кто уже встретил свою половинку, и ждут, чтобы попросить о любви люди, которым еще не улыбнулось сердечное счастье. Откуда же он появился?

Открытки-валентинки в виде алого сердечка сейчас очень хорошо известны в качестве символического подарка в День святого Валентина.

В Латвии о Дне влюбленных узнали в начале девяностых 20 века. Он быстро полюбился молодежи и сразу стал любимым светским праздником. Сейчас его отмечают люди всех поколений — это замечательный повод подарить подарок и признаться в любви дорогому человеку.

В нашей школе организатором этого праздника являются старшеклассники 9-12 классы – члены школьного самоуправления - во главе ученица 12.в класса Афанасьева Дарья. За несколько дней до 14 февраля – они обсуждали и составляли программу этого дня, распределяли обязанности, кто, что делает и за что отвечает. Обязательный атрибут – это яркий оформленный ящик для «Валентинок»- появляется за несколько дней до 14 февраля на 1 этаже школы. Вечером, накануне, ребята их разложили по классам, чтобы утром быстро можно было разнести. 14 февраля (среда) в ярких костюмах ребята школьного самоуправления – ученики 12.в класса Владимир Богданов и Скоринкин Кирилл – разносили на одном из уроков «Валентинки» по классам, которые ребята очень ждали.

И вот в этот раз – наше школьное самоуправление 14 февраля на всех больших переменах (которые по 20 мин.) ждало и развлекало ребят в актовом зале школы, которые откликнулись и пришли. Они пригласили на Караоке! Организатором этого мероприятия была – ученица 9.d класса Зайцева Милана. Ребята были разного возраста - от 1 до 12 класса. Они вместе пели - любимые песни. Репертуар был разнообразный. За перемену успевали спеть 3 - 4 песни (за 10 минут), чтобы не опоздать к началу урока. «Праздник праздником, а работа работой». С каждой переменой народу прибавлялось. Праздник получился. Спасибо всем – и организаторам и участникам!!!

2016./2017.m.g.

День Святого Валентина

Утром 14 февраля 2017 года в Рижской средней школе №72 прошел небольшой концерт в честь дня Святого Валентина. Надеемся, что каждый, кому удалось словить частичку радости и праздничной атмосферы, получил удовольствие и зарядился улыбкой на весь день.

Labdarības akcija

Paldies bērniem, skolotājiem un visiem, kuri piedalījās šajā ziedojumu akcijā mūsu patversmei!

It īpaši liels prieks, jo Jūsu skola kādreiz bija arī manējā.

Ikviena palīdzīga roka padara mūsu aprūpē esošo dzīvnieku dzīvi daudz vieglāku. Un esam gandarīti, ka bērni ir gatavi palīdzēt dzīvniekiem - tas nozīmē, ka nākotnē pamesto dzīvnieku būs daudz mazāk!

Ar cieņu, Danuta Priede
DzP Mežavairogi vadītāja

Rīgas 72. vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes labdarības akcija dzīvniekiem patversmei

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki!

Palīdzēsim dzīvniekiem, kuri ir palikuši bez saviem saimniekiem!

Lai palīdzētu ir nepieciešams sarūpēt:

  • pastaigu brezenta siksniņas suņiem;
  • ēdināšanas bļodiņas dzīvniekiem;
  • sedziņas un paklājiņi;
  • materiālā palīdzība barību iegādei.

Savāktās lietas gaidīsim 1. un 2. decembrī plkst. 8:00 – 12:00 4. stāvā pie kab. nr.69.

Skolēnu pašpārvaldes darba plāns

Galvenais mērķis skolēnu pašpārvaldes darbā:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480 un VISC prioritātiem audzināšanas darbā 2016.-2019. g. nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā.

Uzdevumi:
Veicināt izglītojamo:

  • Nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei un patriotismu.
  • Spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmējot atbildīgu rīcību Pilnveidot darba formu daudzveidību.
  • Pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu.
  • Nodrošināt tradicionālo pasākumu organizēšanu un norisi.

Mūsu aktīvs:

Elizabet Fjodorova, Marija Karaja, Kristina Romanovska, Dina Smuškovič, Pavels Sjurtukovs, Kirils Skorinkins, Arturs Sčetinin, Marija Naumova, Kirils Jemeljanovs, Anastasija Senjova, Jūlija Sapeļa, Ruslans Vjaters, Arturs Bondarenko, Viktorija Bratuškina, Viktorija Dolgopjata, Milana Zaiceva, Aleksandrs Bricis, Iļja Žaivoronko.

  Pasākums Datums Atbildīgais Kontrole Forma
1. SOS noformēšana 05.-09.2016. L.Jerjomins Administrācija  
2. SOS darbības plāna sastādīšana 09.-10.2016. L.Jerjomins Administrācija Sapulce
3. Tradicionālo  pasākumu veidošana un to veikšana:

Administrācija Svētku veidā
Zinību diena 01.09.16. L.Jerjomins,
M.Karaja
Skolotāju diena 30.09.16. M.Karaja,
K.Romanovska
Latvijas Republikas dienas (akcija „Latvija manā sirdī”) 17.11. 2016. M.Karaja,
M.Zaiceva
Ziemassvētki 1.-4. kl. 12.2016. L.Jerjomins
Jaungada pasākumi 5.-6., 7.-8., 9.-12. kl. 12.2016. L.Jerjomins,
A.Bricis, M.Karaja
Sv. Valentīna diena 02.2017. A.Bondarenko
Pavasara svētki 03.2017. L.Jerjomins,
K.Skorinkins
Labdarības pasākums Mācību gada laikā D.Smuškoviča
4. klašu skolēnu adaptācijas pasakumi 04.2017. V.Bratuškina,
V.Dolgopjata
Pēdējā zvana svētki 05.2017. L.Jerjomins,
E.Fjodorova
4. Pasākumu vizuālā atskaite Mācību gada laikā K.Romanovska,
A.Bricis
L.Jerjomins Video atskaites
(skolas ziņas un
http://www.youtube.
com/user/72vsk)
5. Piedalīšanās pedsēde par skolēnu motivāciju 03.2017. L.Jerjomins Direktors Sadarbība ar klašu audzinātāju MK
6. SOS palīdzība iekšējo kārtības noteikumu ievērošanā Mācību gada laikā SOS kopā ar skolas atbalsta personalu
(soc.ped.; psiholoģi)
Administrācija Sarunas ar 1.-8. klašu izglītojamiem;
cīņa ar smēķētājiem;
skolēnu problēmu risināšana
7. Karjeras izvēles pasākumi Mācību gada laikā L.Jerjomins Administrācija  

2015./2016.m.g.

Tuvojas Svētā Valentīna diena. Neazmirstiet apsveikt savas otras pusītes!

Labo darbu nedēļa 2015

Акция "Labo darbu nedēļa 2015" успешно завершена.

16 октября все собранные вещи были доставлены в детский дом "Pļavnieki".

Спасибо за отзывчивость всем, кто откликнулся на наш призыв!

Ваш SOS.