Ziņu arhīvs (2017./2018.m.g.)

Skolas pulciņu laiki

Darba variants. Tikai skolas pulciņu laiki un skolotāji. Sekojiet izmaiņām un papildinājumiem!

Starptautiskā matemātikas konference

2018. gada 3. martā es piedalījos starptautiskajā matemātikas konferencē, kura norisinājās Lietuvā. Savus referātus prezentēja skolēni un studenti. Bija daudz dažādu tēmu – sākot ar to, kā un cik veidos var sasiet mezglu un beidzot ar to, kā ogļskābās gāzes izplūdi attēlot sinusoīdā.

Es stāstīju par to, kāpēc sfēras tilpums ir 2/3 no aprakstītā ap to cilindra tilpuma un kāpēc sfēras tilpums ir 4/3 πr^3? Starp mūsu klausītajiem bija Šauļu universitātes profesori. Šis pasākums man ļoti patika, jo ieguvu milzīgu pieredzi un uzzināju daudz jaunas un saistošas informācijas.

Paldies manai matemātikas skolotājai Irinai Iriščenko par palīdzību darba sagatavošanā.

Edvards Jansons, 11.b

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā"

2018. gada 24. janvārī un 12. februārī ir notikušas divas nodarbības pedagogu profesionālās pilnveides kursu "Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā" Rīgas 72. vidusskolā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) un Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centra (RIIMC) atbalstu "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai". Kursu 12 stundu laikā tiek plānots paaugstināt pedagogu kapacitāti ar mērķi aprobēt un uzlabot dažādas pedagoģiskās metodes caurviju prasmju attīstīšanā, lai kvalitatīvi sagatavotos kompetenču pieejas ieviešanai.

Nodarbību ciklā pedagogiem ir iespēja diskutēt par to, kā skolēns mācās, kāda ir efektīva mācību stunda, kas ir kompetence, kas tiek saprasts, sakot un dzirdot "kompetenču pieejas ieviešana".

Lektors Uldis Dzērve fokusēja pedagogu uzmanību uz SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) taksonomiju, kas ļauj efektīvi plānot un veidot novērtēšanas uzdevumus dažādos kompleksuma pakāpēs. Šis rīks ļauj efektīvi atlasīt uzdevumus dažādām skolēnu grupām, ar dažādām spējām, ka arī pašiem veidot autentiskus uzdevumus. Pedagogiem bija iespēja pārliecināties, ka uzdevuma kompleksums pieaug arī jaunajā situācijā, ietverot vairākas saturiskās dimensijas un prasmes. Nodarbībās pedagogi arī analizēja stundu videofragmentus, lai kopīgi vienoties par produktīvās stundas kritērijiem.

Informāciju sagatavoja: Pāvels Pestovs

Pilnveides kursi "Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā"

2017. gada 4. decembrī ir notikusi pirmā pedagogu profesionālās pilnveides kursu “Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā” nodarbība Rīgas 72. vidusskolā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) un Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centra atbalstu “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Kursu 12 stundu laikā tiek plānots paaugstināt pedagogu kapacitāti ar mērķi aprobēt un uzlabot dažādas pedagoģiskās metodes caurviju prasmju attīstīšanā, lai kvalitatīvi sagatavotos kompetenču pieejas ieviešanai.

Nodarbību ciklā pedagogiem ir iespēja diskutēt par to, kā skolēns mācās, kāda ir efektīva mācību stunda, kas ir kompetence, kas tiek saprasts, sakot un dzirdot “kompetenču pieejas ieviešana”.

LU SIIC vadītāja Dace Namsone nodarbību laikā skaidroja, kā attīstījās mācīšanās teorijas laiku gaitā un kāda ir teorētisko atziņu izmantošanas praktiskā nozīme pedagogu darbā mācību stundās. Nodarbību gaitā pedagogi guva priekšstatu par to, ka mācīšanās pieejas, kuras rezultāts ir kompetence, raksturo skaidrs sasniedzamais rezultāts, jēgpilni uzdevumi un atbalsts, attīstoša atgriezeniskā saite un domāšana par domāšanu.

Informāciju sagatavoja: Pāvels Pestovs

Uz tikšanos Belgradā!

22. novembrī mūsu skolā ciemojās pedagogu delegācija no Serbijas, tai skaitā Belgradas Zemunskas ģimnāzijas direktora vietnieks Mirko Milojeviča kungs.

Ciemiņi iepazinās ar skolas darba un attīstības plānošanas sistēmu, satikās ar skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem, apmeklēja angļu un latviešu valodas stundas pie skolotājām A.Kartiševas, M.Miņinas un S.Svarcēvičas.

Lielu interesi izraisīja mūsu skolas pieredze filozofijas mācīšanā. Ilgu laiku ciemiņi sazinājās ar skolēniem, kas apgūst šo mācību priekšmetu, un skolotāju I.Anzuļeviču.

2018. gada rudenī viena no vecākajām Serbijas Zemunskas ģimnāzija svinēs 160. Jubileju. Esam uzaicināti uz šo svinīgo pasākumu.

Fotogrāfijās ir ciemiņi no Serbijas un mūsu skolas pārstāvji.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings 2017

http://www.konkurss.lv/da_eks/grupa.php?g=2017&gr=3&b=99&r=0

Интерактивная выставка "Luters. Pagrieziens"

10 ноября 2017 года, в день рождения великого реформатора европейского христианства Мартина Лютера старшеклассники нашей школы приняли участие в работе интерактивной выставки «Luters. Pagrieziens», проходящей в Латвийской Национальной библиотеке и посвященной 500-летнему юбилею возникновения христианства.

Ребята заслужили благодарность организаторов выставки за свою активность и креативность. Особо отмечены были их хорошее воспитание и знание латышского языка.

В качестве награды некоторых из них ждет участие в итоговой конференции, посвященной этому знаменательному для Латвии общественно-религиозному событию (лютеранство – одна из самых многочисленных конфессий нашей страны).

Посмотрите фоторепортаж об этом мероприятии.

"Ikonu elementu gleznošana"

Pēc papildu informācijas lūgums vērsties uz 6.kabinetu.

Skola ir kļuvusi skaistāka!

Augusta beigās pie skolas radās atceres vieta, kas veltīta Latvijas simtgadei. Pilsētas konkursā "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana" vecāko klašu skolēni S.Merika, M.Karaja, V.Smutova, D.Afanasjeva un L.Banceviča izstrādāja projektu, kas pēc tā īstenošanas ir kļuvis par skolas teritorijas rotājumu.

Projektu realizēja skolas radošākie skolēni sadarbībā ar SIA "Debesis" speciālistiem.

Aplūkojiet fotogrāfiju! Skaisti, vai ne?

Darba plāns 2016./2017. m.g.

Darba plāns 2016./2017. m.g. maijam!
Darba plāns 2016./2017. m.g. aprīlim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. martam!
Darba plāns 2016./2017. m.g. februārim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. janvārim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. decembrim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. novembrim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. oktobrim!
Darba plāns 2016./2017. m.g. septembrim!
PDF icon Darba plāns 2016./2017.m.g.