Ziņu arhīvs (2018./2019.m.g.)

Uzmanību!

2019.gada 10.aprīlī Rīgas 72.vidusskolas aktu zālē (Ikšķiles iela 6) notiks skolas vecāku, mikrorajona iedzīvotāju tikšanās ar Rīgas vadību.

Tikšanās piedalīsies Rīgas vicemērs Oļegs Burovs, Austrumu izpilddirekcijas direktors Dmitrijs Pavlovs, Rīgas domes departamentu vadītāji, pašvaldības policijas pārstāvji, Rīgas namu pārvaldnieks, SIA “Rīgas satiksme” pārstāvji.

Sākums – 18.30.

Visiem būs iespēja personiski uzdot jautājumus “pilsētas tēviem” un iegūt aktuālu informāciju.

Rīgas 72. vidusskolai – 45 gadi

Dārgie skolas absolventi, aicinām jūs uz patīkamu atmiņu vakaru 2018. gada 19. oktobrī plkst. 18:00 skolas telpās.

Pirmās stundas laikā skolas aktu zālē būs īsas uzrunas un sveicieni, daži priekšnesumi un vidoe no skolas tālās un ne tik tālās pagātnes.

Otrās stundas laikā absolventiem tiek piedāvāta izklaides un deju programma aktu zālē, bet pedagogi tiek aicināti uz nelielu furšetu.

No 20:00 - 22:00 tiek plānota absolventu tikšanās ar skolotājiem mācību kabinetos.

Dārgie skolas ciemiņi! Atcerieties, ka skolas telpās kategoriski ir aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un smēķēt. Apsardzes firmai ir plašas pilnvaras tā kontrolei.

Protams, mēs vēlētos jūs lūgt ziedot skolai nelielu naudas summu – 5 – 10 eiro. Šī ziedojumu daļa tiks izmantota pedagogu – veterānu materiālajam atbalstam.

Ziedojumus akumulē sabiedriskā organizācija "Atbalstīsim Rīgas 72. vidusskolu":

Tās rekvizīti:
Biedrība “Atbalstīsim Rīgas 72.vidusskolu”
Vienotais reģ. Nr.40008257885
AS SEB banka
Konts Nr. LV33UNLA0050024556486
UNLALV2X

Pārskaitījumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un izlaiduma gadu.

Skola gaida 62. un 72. vidusskolas krievu un latviešu plūsmas absolventus.

Uz tikšanos!

Sveiciens Skolotāju dienā!

"Zelta stipendija"

Skola ir saņēmusi priecīgu vēsti no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta – mūsu skolas pagājušā mācību gada absolvente Anna Krapivina par mācību sasniegumiem ir apbalvota ar Zelta stipendiju.

Tā ir diezgan liela naudas smma, bet daudz svarīgāk – gods būt 18 labāko Rīgas skolu absolventu skaitā.

Apsveicam Annu, viņas vecākus un, protams, pedagogus!

Tas ir liels sasniegums, un skolas kolektīvs lepojas ar to. Mums ir vēl viens iedvesmas avots turpmākajam darbam.

Lielo skolu reitings 2018

(Darbā ar talantīgajiem skolēniem)

Rīgas 72.vidusskola - 28. vieta (no 80 skolām).

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita "lielajās skolās", kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un "mazajās skolās", kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Skolu novērtējumā nav iekļautas visas Latvijas skolas. Novērtējumā tiek ievietotas tikai tās skolas, kuru skolēni konkrētajā mācību gadā ir guvuši apbalvojumus mācību priekšmetu valsts, atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencē.